Telovýchovná jednota REŠTAURÁCIA Bratislava - Lamač